historia.jpg

Ako nás môžete podporiť

Poskytnutím dobových rekvizít a starých súčastí krojov
Uvítame akékoľvek súčasti krojov, alebo historických súčastí z domácností (poľnohospodárske a vinohradnícke náradie, drobnosti , výšivky, fotky a podobne.

Finančným darom alebo príspevkom
Názov účtu: Vajnorský okrášľovací spolok
IČO: 31801081
DIČ: 2021517927
Banka: Tatrabanka
Číslo účtu: SK82 1100 0000 0026 2704 4014

Poukázaním 2% z vašich daní z príjmu
potrebné údaje

Peniaze použijeme na našu činnosť, údržbu a dopĺňanie krojov a historických rekvizít.

Ďakujeme.