ako2.jpg

Ako sa stať členom

Členom spolku sa môžete stať veľmi jednoducho. Stačí mať záujem o folklór, mať rád vajnorské tradície, vyplniť prihlášku a prísť aspoň na chvíľu na stretnutie s členmi počas nácvikov. Prihlášku obdržíte osobne na nácviku.

Nácviky:

Speváci: každý pondelok večer o 20,00 hod. v Dome kultúry Vajnory, Pod lipami 2  vo Vajnoroch

Ručné práce: paličkovanie a iné: každý utorok v čase 15,00 – 17,00 hod v Dome kultúry Vajnory, Pod lipami 2 – v priestoroch Klubu seniorov.