historia.jpg

História

História folklórnych tradícií.

V dvadsiatom storočí vzrástol záujem o prezentáciu ľudových piesní,tancov a zvykov na rôznych scénach a slávnostiach. Folklórne tradície sa prezentovali i na divadelných ochotníckych predstaveniach. S rozvojom médií, najmä televízie a rozhlasu a vďaka ochote miestnych ľudových umelcov, hudobníkov a folkloristov , folklórne tradície získali opäť na atraktivite. V tom čase folklórnu skupinu viedol Ondrej Demo a Helenou Zemanovou, neskôr Ružena Štelárová. Folklórna skupina opätovne rozbehla svoju činnosť v roku 2003, kedy sa jej vedenia ujal Ivan Štelár. Zároveň sa organizačne skupina pričlenila k občianskemu združeniu Vajnorský okrášľovací spolok a aktivitami nadviazala na činnosť predošlej folklórnej skupiny