• Rozvíjame kultúrne dedičstvo Vajnor

  Činnosť folklórnej skupiny úzko súvisí s tradičnou ľudovou kultúrou, predovšetkým so zvykmi a obyčajami roľníckeho a vinohradníckeho obyvateľstva. Vystúpenia spolku sú ukážkou autentického folklóru miestnych obyvateľov.

 • Podporujeme kultúrne tradície a zvykoslovia

  V spolupráci s miestnymi obyvateľmi udržiavame tradičné obyčaje. Prispievame k zvyšovaniu zručností viacerých generácií. Udržiavame kroje a osobité krojové a iné dobové prvky.

 • Propagujeme kultúrne dedičstvo Vajnor

  Bohaté životné príbehy obyvateľov Vajnor sú inšpiráciou pre rôznorodú programovú zostavu folklórnych vystúpení a prezentácií spolku na Slovensku i v zahraničí.

 • Staráme sa o životné prostredie a kultúrnu krajinu

  Spolupracujeme s miestnymi obyvateľmi, klubmi a spolkami. Podporujeme aktivity smerujúce k zlepšeniu životného prostredia.