aktiviti.jpg

Aktivity a Kalendár

Hľadáme ďalších tanečníkov, spevákov a hudobníkov. Pozývame medzi nás tích, ktorí majú radi vajnorský folklór. Hľadáme posily ku tanečníkom, medzi spevákov a hudobníkov. Hľadáme harmonikára, ale aj sláčiky ako budúcu partiu „Šutkárov“. Príďte medzi nás na Baničovu ul. č. 3 vo Vajnoroch (Kultúrno-spoločenské zariadenie) každý pondelok v čase medzi 19,00 – 20,30 hod.

Ponúkame pásma v rôznych dĺžkach a choreografii, podľa požiadavky a času vystúpenia. Sme neziskovou organizáciou, a teda aj odmena za vystúpenie zväčša je vo výške len priamych výdavkov. Sme dobrovoľníci, nadšenci a je pre nás veľmi významné účinkovať a reprezentovať našu činnosť a Vajnory.

Folklórne pásma
Dožinky
Tradícia Dožiniek bola obnovená v roku 2004. Dožinky sú slávnosťou radosti a spokojnosti nad dobre vykonanou prácou na poli a bohatou úrodou. Členovia spolku sú významnou súčasťou pestrého sprievodu Vajnorákov – detí, mládeže a staršej generácie v krojoch a pôvodných pracovných odevoch poľnohospodárov. Dožinky sú oslavou dobrej úrody, preto im kraľuje veniec vyrobený zručnými rukami najprv pani Brunclíkovej a neskôr členmi nášho spolku. Odovzdávanie venca je súčasťou štylizovaného pásma a odovzdáva sa gazdovi a gazdinej.

Vinobranie
Práca vo vinohrade, stráženie úrody proti zlodejom – kmínom, ako aj samotná oberačka a prešovačka sú neodmysliteľné súčasti pásma Vinobranie. Po náročnej práci vo vinohrade a v pivnici je pre všetkých zaslúženou odmenou zábava.

Asentírka
Rukovanie mládencov na vojnu bolo vždy spojené s rozlúčkovou zábavou rekrútov a lúčením s s dievčaťom a mamou. Vojenské tradície sú úzko späté s históriou Vajnor. Už v 13. Storočí vo Vajnoroch žili strážcovia Bratislavského hradu, tzv. prakovníci. O 700 rokov neskôr sa vo Vajnoroch usídlili významné vojenské kasárne.

Pochovávanie basy
Fašiangová veselica patrila k neodmysliteľným zábavám Vajnorákov v období medzi Hromnicami a Veľkonočným obdobím. Avšak maškary boli typické celoročné prekvapenie na svadbách. Tradícia pochovávania basy je novodobejšia a pásmo je prispôsobené vajnorským pomerom. Pochováva sa basa – heligón, za sprievodu maškár, smútočného pochodu obyvateľov a zábavy až do úderu polnoci pre Popolcovou stredou.

Na muzike
Vajnoráci sa vždy radi zabávali. K zábave patrilo dobré vínko, tanec a hudba, dychová, či s doprovodom harmoniky. Pásmo na muzike je ukážkou toho najkrajšieho z truhlice folklórnych tradícii Vajnor. Ukážky typických tancov, piesní a hovoreného slova vo vajnorskom nárečí vrcholí veselicou a vtipným ukončením pásma.

Čepenie nevesty na svadobnej hostine
Štvorčlenná skupina žien je k dispozícii mladomanželom počas svadobnej hostiny, kedy, zväčša v nočných hodinách, sa nevesta odčepuje, prezlečie do vajnorského kroja. Podľa želania čepenie trvá 30 – 60 minút.
Skupina – Janky Štelárovej tel:0904 920 046 a Beatky Vítekovej  tel: 0905 565 287

Tradičné remeslá
Zdobenie veľkonočných vajíčok po vajnorsky. Podľa pokynov, pravdepodobne prvú stredu po Popolcovej strede, vo večerných hodinách v priestoroch Senior klubu Vajnory, Baničova 3. Pripravujeme maľovanie ornamentov, vyšívanie, paličkovanie, výrobu pierka na širák a pod.

Krojová poradňa
Poradenstvo ohľadom údržby krojov, krojových doplnkov , obliekania a správneho uväzovania mašlí a stúh.

Publikácie s vajnorskou tematikou
Spjevnik vajnorskich pjesničiek, autor VOS, 2009
Slovnik vajnorského nárečja, Bohumil Hrabák, 1998
Vajnorská kronika, Vojtech Fekete, na stiahnutie

Sprostredkovanie publikácií vydaných MČ Bratislava Vajnory
Monografia Vajnory, 2007
Katarína Brúderová – ľudová umelkyňa z Vajnôr, 2010
Ján Hlavatý, insitný umelec, 2011
Vajnory spievajú, Ondrej Demo, 2013