ospolku.jpg

O Spolku

Vajnorský okrášľovací spolok svoju aktívnu činnosť rozbehol od roku 2003. Hlavný motívom bola ľudová pieseň a tanec. V súčasnosti má 55 členov. Snaží sa o udržiavanie tradícií v rôznych smeroch, s osobitným dôrazom na tradičné kroje a ľudové pesničky. Spolupracuje a podporuje aktivity ľudových umelcov,  Vajnorskej dychovky, ktorá hrá ľudové aj vlastné pesničky, vinohradníkov, poľnohospodárov a poľovníkov. Folklórna skupina spolku dodáva všetkým aktivitám dobovú atmosféru. Pri vystúpeniach sa snaží vždy navodiť autentickú atmosféru . Každý zvyk, tradícia má svoju ľudovú pieseň alebo niečo špecifické. Všetci spolkári používajú vlastné historické kroje. Viaceré kroje majú viac ako 100 rokov. Vajnory sú jedinou mestskou časťou Bratislavy, ktorá si stále udržiava svoje pôvodné nárečie, pôvodnú ľudovú pieseň a folklórne tradície. Vymieraním staršej generácie čoraz menej obyvateľov pozná svoje pôvodné ľudové piesne, a preto spolok vydal vlastný spevník, ktorý pomáha oživiť vajnorskú ľudovú pieseň a zapojiť širšiu verejnosť do tradičných aktivít . Spolok pracuje pod vedením Ivana Štelára, na harmoniku hrá Dalibor Grebeči a František Reisinger.

The Association as such was established in 1998, but it gained significance mainly through the activities of its folklore group. The folklore group focuses on presenting the traditional folk culture, especially local customs and traditions of the rural farming and wine-making community. These were bound to the seasons of the year, to the coming of the spring, the summer, the winter, but were also linked to family customs and practices. They were handed over from one generation to another by unwritten, mostly oral, tradition. They embodied many of the principles that were related to the lifestyle and even moral standards of the rural population.
VOS – Vajnorský okrášľovací spolok (the Vajnory Beautification Association) – represents the cultural heritage of Vajnory. Its performances convey authentic folklore of the local population. Most costumes worn by Association members are original products of the work of our ancestors. Many of them are older than one hundred years. The Association regularly appears at cultural events not only in Slovakia but also abroad. Its members represent three generations of inhabitants of Vajnory, often related by family. Younger dancers learn and take over dance elements and dances and songs from the older generation. Musical accompaniment to the folklore group’s performances is most often provided by accordion played by Dalibor Grebeči, Frantisek Reisinger or, sporadically, by the traditional brass band of Vajnory. The Association has the ambition to not only preserve, but also to develop the cultural heritage Vajnory. To this effect, and with the objective of increasing the public appeal of folklore, it published Vajnorskí spjevník – a collection of folk songs in local dialect; it prepares new programmes for all age categories, organises traditional arts and craft courses and performs the traditional “bridal headdress ceremony” at the weddings at Vajnory and the environs.