onas.jpg

O Nás

Činnosť folklórnej skupiny úzko súvisí s tradičnou ľudovou kultúrou, predovšetkým so zvykmi a obyčajami roľníckeho a vinohradníckeho obyvateľstva. Tie sa viazali na obdobia ročného cyklu, na príchod jari, leta, zimy, ale aj na rodinné zvyky a obyčaje. Odovzdávali sa z generácie na generáciu nepísaným zákonom, spravidla ústnym podaním. Boli v nich zakotvené mnohé princípy, ktoré súviseli so životným štýlom, ba i mravnými normami dedinského ľudu.

VOS-Vajnorský okrášľovací spolok reprezentuje kultúrne dedičstvo Vajnor. Vystúpenia spolku sú ukážkou autentického folklóru miestnych obyvateľov. Väčšina krojov, ktoré spolok používa, sú originálnym dielom našich predkov. Mnohé z nich majú viac ako sto rokov. Spolok pravidelne účinkuje na kultúrnych podujatiach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Členovia spolku prezentujú tri generácie Vajnorákov, často rodinne previazaných. Mladší tanečníci sa učia a preberajú tanečné prvky a tance a piesne od staršej generácie. Folklórna skupina účinkuje prevažne s doprovodom harmoniky, na ktorú hrá Dalibor Grebeči a sporadicky aj spoločne s tradičnou vajnorskou dychovkou. Spolok má ambíciu nielen uchovávať , ale aj rozvíjať kultúrne dedičstvo Vajnor. K popularizácii folklóru vydali Vajnorskí spjevník s ľudovými pesničkami v nárečí, pripravujú nové pásma pre všetky vekové kategórie, organizujú kurzy tradičných remesiel a činností a čepenie nevesty na svadbách vo Vajnoroch a okolí.