zajazdy.jpg

Ornamenty, paličkovanie a tradičné zručnosti

Vajnorský ornament sa udomácnil v 19. storočí. Technika maľovania ornamentov sa vyvíjala a každá maliarka si vytvárala vlastný štýl. Typické sú motívy rastlinné a zvieracie. Rastlinné sa preberali zo starých tradičných vyšívačských vzorov. Zvieracie motívy s obľubou znázorňujú v rozličných podobách vtáčkov, pričom sa často vyskytuje pelikán kŕmiaci mláďatá vlastnou krvou. Obľúbený je aj motív páva a z rastlinných motívov rozličné puky, ružičky, tulipány, hrozno, giľatá ružička, špicaté ruže, pagáčové ruže, dzinka s lístkom, puk s lístkom, krivý lístok, slivka, mogón, paprčka, grajcare, rozličné cifry a iné. Nájdu sa šiška, kuásek, jatelinka, jabúčko, kafki, gombalinki, ocásek, džbánek, kiťica a podobne.
Najznámejšou ľudovou umelkyňou bola Katarína Brúderová. V súčasnosti badať opäť záujem o tradičné ornamenty mladšej i staršej generácie. Spolok podporuje ľudových umelcov, ktorí ornamenty prenášajú rôznymi technikami na rôznorodé materiály. Našou snahou je prispieť k rozširovaniu vajnorského ornamentu okrem tradičných foriem, ako sú vyšívky, keramika a maľba, aj na drobnom a atraktívnom merkantile (pohľadnice, drobné drevené predmety a pod.), ktorý prináša mladá umelkyňa Kristína Kociánová – Rožňovcová ako aj Erika Surányi-Fogašová .

Paličkovanie vedie pani Marcelka Matulová v spolupráci s pani učiteľkou Agnešou  Brúderovou.   Záujemci sa stretávajú každý utorok v čase 15,00 – 17,00 hod v Dome kultúry Vajnory, Pod lipami 2 , v priestoroch Klubu seniorov.