ponukame.jpg

Ponuka

Ponúkame pásma v rôznych dĺžkach a choreografii, podľa požiadavky a času vystúpenia. Sme neziskovou organizáciou, a teda aj odmena za vystúpenie zväčša je vo výške len priamych výdavkov. Sme dobrovoľníci, nadšenci a je pre nás veľmi významné účinkovať a reprezentovať našu činnosť a Vajnory.

Čepenie nevesty na svadobnej hostine
Dve štvorčlenné skupiny žien sú k dispozícii mladomanželom počas svadobnej hostiny, kedy, zväčša v nočných hodinách,ženy oblečú nevestu do vajnorského kroja a začepia do vajnorského „predku“. Podľa želania čepenie trvá 30 – 60 minút.
Skupina – Janky Štelárovej tel:0904 920 046

Firemné podujatia
Ukážky tancov, hovoreného slova, škola tanca  a podobne. Pre firmy ponúkame krátke, alebo aj dlhšie hudobné vstupy podľa požiadaviek.

Tradičné remeslá
Zdobenie veľkonočných vajíčok vajnorskou technikou, aj s kaučím. Podľa pokynov, pravdepodobne prvú stredu po Popolcovej strede, vo večerných hodinách v priestoroch Senior klubu Vajnory, Baničova 3. Pripravujeme maľovanie ornamentov, vyšívanie, paličkovanie.

Publikácie s vajnorskou tematikou
Spjevnik vajnorskich pjesničiek, autor VOS, 2009
Slovnik vajnorského nárečja, Bohumil Hrabák, 1998

Drobný folklórny merkantil vyrobený našimi členmi a priaznivcami
pohľadnice
maľované drevené výrobky
kraslice

Sprostredkovanie publikácií vydaných MČ Bratislava Vajnory
Monografia Vajnory, 2007
Katarína Brúderová – ľudová umelkyňa z Vajnôr, 2010
Ján Hlavatý, insitný umelec, 2011