kontakt.jpg

Kontakt

mapVajnorský okrášľovací spolok
Pod lipami 2
Bratislava-Vajnory
831 07

Mail: info@vajnorskyspolok.sk

Správna rada:
Ivan Štelár, predseda; vajnorskyspolok@centrum.sk 0907735084
Ing. Milan Mišák;
Ing. Ján Mihálik;
Dušan Sabol;
RNDr. Anna Zemanová;

IČO: 31801081
DIČ: 2021517927
Banka: Tatrabanka
Číslo účtu: SK82 1100 0000 0026 2704 4014

Facebook

Všetky pripomienky, nápady a postrehy zasielajte na adresu admin@vajnorskyspolok.sk

Nácviky:
Speváci: každý pondelok večer o 20,00,hod v Dome kultúry Vajnory, ulica Pod lipami 2 Bratislava-Vajnory
Kurz paličkovania: každý utorok v čase od 15,00 hod. – do 17,00 hod. v Dome kultúry Vajnory – Klub seniorov, ulica Pod lipami 2 Bratislava-Vajnory